Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn nhà máy, xí nghiệp trong việc thực hiện Luật Lao động và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc”

Nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người lao động về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhỏ bao gồm cả việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong đó có các doanh nghiệp trong Khu chế xuất, khu công nghiệp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) phối hợp với Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn nhà máy, xí nghiệp trong việc thực hiện Luật Lao động và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc” trong 02 ngày 02/12/2020 và 11/12/2020 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC). Tham dự Hội thảo có đại diện Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF), Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, đại diện Ban Giám đốc và công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có đông lao động.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe đại diện UNICEF báo cáo kết quả khảo sát về Nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) tại các nhà máy, xí nghiệp do UNICEF thực hiện năm 2018-2019 cũng như kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ NCBSM tại nhà máy xí nghiệp. Các đại biểu cũng đã thảo luận về kinh nghiệm tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và hỗ trợ NCBSM tại nhà máy, xí nghiệp, vai trò của công đoàn và nhà quản lý trong hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc, đồng thời thảo luận dự thảo tiêu chí đánh giá nhà máy xí nghiệp “Thân thiện với trẻ em”.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46779010