Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch số 4327/KH-UBND ngày 10/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về dự phòng, lợi ích xét nghiệm sớm HIV, chăm sóc điều trị HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, qua đó, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Doanh nghiệp lựa chọn và triển khai các hình thức truyền thông phù hợp với từng đơn vị, cụ thể:

  1. Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, mạng xã hội và trang thông tin điện tử của đơn vị với nội dung tại Phụ lục 1.

  2. Treo băng rôn tuyên truyền với các nội dung tại Phụ lục 2. Thời gian treo băng rôn từ ngày 27/11/2020 đến ngày 10/12/2020.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43608794