Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Công tác phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh

Ban Quản lý tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của khu công nghiệp Lê Minh Xuân, An Hạ, Vĩnh Lộc phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh…

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) định kỳ xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường hàng năm, cụ thể trong năm 2017 đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-BQL ngày 16/3/2017 về kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố năm 2017.

Trên cơ sở đó, trong tháng 7 và 8 năm 2017, Ban Quản lý đã thực hiện việc kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường và lấy mẫu giám sát chất lượng nước thải của các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Trong tháng 9 và tháng 10, Ban Quản lý sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Lê Minh Xuân và An Hạ.

Đối với các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân hiện đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 6.000 m3/ngày đêm có khả năng xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong khu công nghiệp đạt Quy chuẩn cột B – QCVN 40:2011/BTNMT, đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và có truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban quản lý đã yêu cầu Khu công nghiệp Lê Minh Xuân tăng cường công tác kiểm tra đấu nối thoát nước của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để hạn chế khả năng rò rỉ nước thải của các doanh nghiệp ra hệ thống thoát nước mưa.

Khu công nghiệp An Hạ hiện nay đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 2.000 m3/ngày đêm có khả năng xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong khu công nghiệp đạt Quy chuẩn cột B – QCVN 40:2011/BTNMT, đã có hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải và có truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện nay đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 6.000 m3/ngày đêm, có khả năng xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong khu công nghiệp đạt Quy chuẩn cột B – QCVN 40:2011/BTNMT, đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và có truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian qua, Ban Quản lý có nhận thông tin phản ánh mùi hôi đặc trưng của một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc ảnh hưởng đến khu vực danh cư xung quanh (mùi hôi ngành thuốc lá, thuộc da). Ban Quản lý đã kịp thời phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh và Hóc Môn kiểm tra, xử lý theo quy định.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34633679