Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và đang lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội…), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, nhằm chủ động phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc, đảm bảo sức khỏe, an toàn, vệ sinh lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 3051/LĐTBXH-ATLĐ ngày 14/8/2020 yêu cầu như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1) Phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất và các sở, ban, ngành liên quan phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn triển khai thực hiện Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, cụ thể:

a) Đối với người sử dụng lao động:

  • Triển khai thực hiện biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và đánh giá nguy cơ tại doanh nghiệp, nơi làm việc theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG;

  • Căn cứ kết quả đánh giá, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp;

  • Thường xuyên kiểm tra, đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để điều chỉnh phù hợp;

  • Báo cáo kết quả đánh giá theo hướng dẫn này về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế.

b) Đối với người lao động:

  • Tuân thủ và thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG và các quy định, yêu cầu của người sử dụng lao động;

  • Đề cao cảnh giác, phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng, tự giác tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch tại nơi làm việc.

2) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG và tổ chức việc đánh giá các nguy cơ;

3) Tiến hành kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban Quản lý thông tin hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến doanh nghiệp để biết và thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794418