Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm

Ngày 04/06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 771/TTg-KGVX về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm đã giao nhiệm vụ các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ như tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân để đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm theo pháp luật việc đưa tin sai sự thật, không chính xác về an toàn thực phẩm, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và niềm tin của nhân dân về thực phẩm an toàn.

Ngoài ra đáng chú ý trong văn bản có nhiều nội dung như Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế chậm nhất tháng 11/2017 trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP theo hướng tăng mức phạt, bảo đảm tính răn đe. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp để bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; đưa nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đảm bảo nguồn lực và bố trí đủ ngân sách cho công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33826891