Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Yêu cầu Doanh nghiệp lập hồ sơ Hoàn thành ĐTM

Yêu cầu các Doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai Dự án, khẩn trương lập hồ sơ đề nghị xác nhận việc đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành…

Hiện nay, một số Dự án của các Doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhưng chưa tiến hành làm thủ tục xác nhận việc đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho Dự án của Doanh nghiệp cũng như kế hoạch vận hành thử nghiệm.

Ban Quản lý yêu cầu các Doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai Dự án, khẩn trương lập hồ sơ đề nghị xác nhận việc đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành nộp Ban quản lý để được xác nhận theo quy định trước ngày 30 tháng 9 năm 2017.

  • Lưu ý: Tại Điểm n, Khoản 1, Điều 9 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 11 năm 2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định: “Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định”; Hình thức xử phạt bổ sung: “Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng để khắc phục vi phạm”; Và biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường”.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33826887