Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Hướng dẫn đăng ký cách ly y tế có thu phí cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 4465/SYT-NVY ngày 05/8/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn đăng ký cách ly y tế có thu phí cho người nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) thông tin như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao (gọi tắt là chuyên gia) nhập cảnh vào Việt Nam thông qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng cách ly tại khách sạn do Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ định và tự nguyện chi trả chi phí.

2. Hình thức đăng ký:

2.1 Doanh nghiệp có chuyên gia sẽ lựa chọn khách sạn theo danh sách khách sạn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ định và niêm yết trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, doanh nghiệp chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn để đăng ký cách ly.

2.2 Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm Y tế Quận, Huyện nơi khách sạn đăng ký để phối hợp tổ chức cách ly. Thành phần hồ sơ gồm:

  • Danh sách các chuyên gia đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận;
  • Công văn chấp thuận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
  • Thông tin khách sạn đã đăng ký cách ly.

3. Hình thức vận chuyển người lao động nước ngoài về khách sạn để thực hiện cách ly:

Khách sạn nơi doanh nghiệp đăng ký cách ly cho chuyên gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận chuyển cho chuyên gia từ sân bay về khách sạn theo quy trình của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố hướng dẫn, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Ban Quản lý thông tin hướng dẫn của Sở Y tế đến doanh nghiệp để biết và thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45939808