Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động

Căn cứ Quyết định ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và Văn bản ủy quyền ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý thông báo đến Quý doanh nghiệp kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021 Ban Quản lý sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

 1. Tiếp nhận, xem xét chấp thuận cho từng người sử dụng lao động việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

 2. Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

 3. Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

 4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghể có thời hạn dưới 90 ngày.

 5. Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp.

 6. Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

 7. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp.

 8. Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

 9. Nhận thông báo của doanh nghiệp về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

 10. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp.

 11. Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp.

 12. Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hằng năm của các doanh nghiệp.

Trân trọng./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42575036