Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2023

         Ngày 07/02/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2023 theo Thông báo số 1154/TB – SXD -VLXD ngày 31 tháng 01 năm 2023.

         Thông báo công bố gia 25 nhóm vật liệu và vật tư phổ biến gồm: thép xây dựng, xi măng, vật liệu ốp lát, ống cống, cọc bê tông, cát, coffa, nhựa đường nhũ tương, bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng, vải địa kỹ thuật, rọ đá, đá, trụ đèn, dây cáp điện, bóng đèn và phụ kiện điện, cửa, kính xây dựng, màn phản quang, ống nhựa,…

         Giá công bố của các loại vật liệu phổ biến nêu trên là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng côgn trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không dùng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết toán chi phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp dự án có yêu cầu sử dụng vật liệu xây dựng đặc thù, không phổ biến trên thị trường, hoặc sử dụng vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết minh cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46805565