Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Ban hành danh mục 24 quy hoạch hết hiệu lực theo Luật Quy hoạch (28/8/2019 11:33)Tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của Doanh nghiệp KCX, KCN (8/4/2019 16:34)Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (8/3/2019 10:57)

Tại Công văn 1036/VPCP-TH ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu.Quy định về lệ phí trước bạ (7/3/2019 10:54)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Các tin khác:
Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn  (1/2/2019)
Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc  (1/2/2019)
Hạn chế khai thác nước dưới đất  (21/1/2019)
Hoạt động viễn thám  (21/1/2019)
Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước  (5/12/2018)
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập  (5/12/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36870366