Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (15/10/2021 14:55)

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP...Hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” (7/10/2021 13:02)

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”...Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố (7/10/2021 17:08)

Thưc hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...Hướng dẫn tổ chức hoạt động sản xuất an toàn đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố từ sau ngày 30 tháng 9 năm 2021 (7/10/2021 10:35)

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã ban hành Công văn số 3048/BQL-DN...Hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố từng bước khôi phục hoạt động sản xuất, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch (6/10/2021 10:14)

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố...

Các tin khác:
Hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng biển được vận chuyển về cảng biển khác lưu giữ  (6/10/2021)
Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp mùa dịch”  (30/7/2021)
Chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg  (26/7/2021)
Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025  (12/7/2021)
Xử lý xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng  (6/7/2021)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
41026571