Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2018 (19/3/2018 10:25)

Từ tháng 3 năm 2018, một số chính sách mới thuộc các lĩnh vực xuất nhập khẩu, đất đai, bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực...Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (19/3/2018 10:18)

gày 08/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa...Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (23/2/2018 14:04)

Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC...Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất (23/2/2018 13:37)

Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC...Mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (22/1/2018 16:56)

Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa...

Các tin khác:
Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương  (22/1/2018)
Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018  (22/1/2018)
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018  (15/1/2018)
Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh  (18/12/2017)
Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 8/12/2017 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước  (18/12/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
32892802