Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (10/9/2019 13:27)

Ngày 03/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BTC...Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (10/9/2019 13:25)

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC...Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ xử lý rủi ro đối với các khoản nợ tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (5/9/2019 06:09)

Ngày 26/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC...Hội thảo “Những quy chuẩn cần thiết để được chứng nhận tiêu chuẩn Halal giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu” (26/8/2019 11:28)

Chứng nhận Halal không còn là mối quan tâm riêng của người tiêu dùng Hồi giáo mà còn nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng các nước trên thế giới...Sửa đổi Thông tư về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy (26/8/2019 11:15)

Ngày 26/6/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC...

Các tin khác:
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030  (26/8/2019)
Chấp nhận C/O mẫu E mới  (26/8/2019)
Kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu  (26/8/2019)
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  (19/8/2019)
Hướng dẫn khai hải quan đối với hàng hóa vừa thuộc loại hình nhập khẩu tại chỗ, vừa thuộc đối tượng là hàng hóa nhập khẩu khác  (19/8/2019)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36870521