Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Chỉ thị về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (21/6/2018 14:38)

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...



Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (15/6/2018 15:23)

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015...



Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (15/6/2018 15:20)

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008...



Quy định quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (5/6/2018 09:47)

Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô...



Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng Đại diện Commend Holdings Limted tại Thành phố Hồ Chí Minh (30/5/2018 15:45)

Thực hiện Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam...

Các tin khác:
Hội nghị tập huấn công tác quản lý an toàn hóa chất và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn  (15/5/2018)
Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố  (7/5/2018)
Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  (2/5/2018)
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón  (2/5/2018)
Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội  (23/4/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33813303