Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Hội nghị Tổng kết chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018” (10/1/2019 20:41)

Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp...Sửa đổi, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (5/1/2019 15:27)

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016...Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (2/1/2019 15:56)

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch...Hội nghị gặp gỡ các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn Quận Bình Tân (28/12/2018 10:58)

Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực...Hội nghị bàn tròn giữa Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh (20/12/2018 09:02)

Sáng ngày 18/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức Hội nghị bàn tròn giữa Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh (JCCH)...

Các tin khác:
Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  (17/12/2018)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường  (17/12/2018)
Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố về thuế  (12/12/2018)
Hội thảo tập huấn định mức tiêu hao năng lượng  (12/12/2018)
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế  (22/11/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35403491