Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP...

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) thông tin đến các doanh nghiệp như sau:

Kể từ ngày 01/01/2021, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư, cụ thể:

Thủ tục Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư. Thủ tục Ngừng hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 47, Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 56, Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Doanh nghiệp Ban Quản lý, số điện thoại: 028.38232.576, email: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45939759