Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hướng dẫn tổ chức hoạt động sản xuất an toàn đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố từ sau ngày 30 tháng 9 năm 2021

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã ban hành Công văn số 3048/BQL-DN...

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã ban hành Công văn số 3048/BQL-DN hướng dẫn tổ chức hoạt động sản xuất an toàn đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố từ sau ngày 30 tháng 9 năm 2021.

1. Nguyên tắc hoạt động sản xuất an toàn:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố; quy định hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và của người lao động trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho sản xuất, kinh doanh.

- Doanh nghiệp đạt các tiêu chí an toàn sản xuất theo Quyết định số 3328/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố về ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19, quản lý sản xuất và quản lý việc lưu thông, di chuyển của người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc.

- Hạn chế tiếp xúc giữa đối tượng có nguy cơ lây nhiễm thấp (người làm việc trong môi trường độc lập) với người có nguy cơ lây nhiễm cao (những người thường xuyên di chuyển, tiếp xúc liên tục với nhiều đối tượng khác nhau).

- Việc thực hiện nới lỏng hay siết chặt phương thức sản xuất sẽ phụ thuộc vào tình hình diễn biến dịch, mức độ kiểm soát dịch của Thành phố và tình hình dịch tễ tại từng doanh nghiệp, từng KCX, KCN.

2. Đối với doanh nghiệp: phải đảm bảo “An toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn”

a) Đảm bảo chấp hành các quy định an toàn phòng, chống dịch của các cơ quan Trung ương và Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên các lĩnh vực của Thành phố

b) Sử dụng người lao động đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Tiêm đủ 02 liều vắc-xin;

- Tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin (đối với loại vắc-xin tiêm 2 lần) và 2 tuần sau tiêm; đối với vắc-xin tiêm 1 liều, 2 tuần sau tiêm;

- Người lao động từng nhiễm COVID-19 và đã hoàn thành thời gian cách ly, trong vòng 180 ngày tính từ khi khỏi bệnh có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Người lao động phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (test nhanh hoặc RT-PCR, mẫu đơn hoặc mẫu gộp) trước khi vào làm việc.

Doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm kháng nguyên định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm đối với 100% người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (như ho, sốt, khó thở…).

Nếu kết quả dương tính, doanh nghiệp thực hiện xử lý kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

c) Phát hiện và xử lý các ca nhiễm:

- Doanh nghiệp phải thành lập/kiện toàn bộ phận y tế chuyên trách tại doanh nghiệp theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; trong đó bổ sung nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị theo hướng dẫn của cơ quan y tế có chức năng.

- Đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập bộ phận y tế chuyên trách tại doanh nghiệp thì phải có hợp đồng với đơn vị y tế có chức năng để thực hiện theo dõi, chăm sóc sức khỏe người lao động, thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của cơ quan y tế, thường xuyên gắn kết với cơ quan y tế địa phương.

- Doanh nghiệp chủ động xây dựng quy trình quản lý và xử lý khi phát hiện các ca nhiễm (F0, F1) tại doanh nghiệp vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm gián đoạn các hoạt động sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

d) Về quy mô hoạt động:

Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế và khả năng đáp ứng công tác phòng, chống dịch của doanh nghiệp theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ tiêu chí sản xuất an toàn của Thành phố (số lượng người lao động đã tiêm vắc-xin, công tác tổ chức xét nghiệm định kỳ, lực lượng y tế chuyên trách tại doanh nghiệp, khả năng xử lý và chăm sóc các ca nhiễm…), doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất an toàn với quy mô phù hợp, từng bước mở rộng, tăng dần công suất, tiến đến khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất; đảm bảo nguyên tắc "An toàn là trên hết", “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn” nhằm có thời gian để doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá khả năng thích ứng và đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

e) Kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố và chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá, thông báo với Ban Quản lý để tổ chức hậu kiểm. 

- Doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế.

- Doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống dịch đối với người lao động; phát huy vai trò các Tổ an toàn Covid tại xí nghiệp, nhà máy kịp thời nhắc nhở người lao động tuân thủ quy định phòng, chống dịch và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

- Định kỳ hàng tuần đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch tại từng khu vực hoạt động (phân xưởng, dây chuyền sản xuất, khu vực sản xuất, văn phòng…) và thường xuyên cập nhật thông tin bản đồ số của Thành phố để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

f) Ứng dụng khoa học công nghệ:

Doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố triển khai để cung cấp thông tin dịch tễ, quản lý sản xuất và quản lý việc lưu thông, di chuyển của người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc.

Doanh nghiệp phải đăng ký mã QR tại địa chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/. Chậm nhất đến ngày 08 tháng 10 năm 2021, các doanh nghiệp thực hiện quét mã QR (trên điện thoại thông minh hoặc được in trên giấy) của toàn bộ người lao động, người đến liên hệ công tác, giao dịch; sử dụng ứng dụng của Thành phố (hoặc ứng dụng PC-COVID) để kiểm soát và tổ chức hoạt động.

g) Thành phần hồ sơ thông báo khôi phục hoạt động sản xuất/thi công xây dựng:

- Thông báo khôi phục hoạt động sản xuất/thi công xây dựng của doanh nghiệp (Mẫu đính kèm);

- Phương án tổ chức sản xuất/thi công xây dựng an toàn và phòng, chống dịch tại doanh nghiệp (Mẫu đính kèm).

Doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ nêu trên (02 bộ), gửi về Ban Quản lý (thông qua Tổ phản ứng nhanh tại từng KCX, KCN) và Công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN.

3. Đối với người lao động:

- Luôn nêu cao tinh thần tự giác, cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe cá nhân và những người xung quanh.

- Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người).

- Tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của doanh nghiệp; chủ động khai báo doanh nghiệp khi phát hiện nhiễm COVID-19 hoặc có tiếp xúc F0, F1.

- Cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu chứng minh đủ điều kiện làm việc (tiêm vắc-xin, nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh...).

- Trong quá trình làm việc, khi có những triệu chứng (ho, sốt, khó thở,...) hoặc cần cấp cứu y tế, liên hệ ngay với y tế của doanh nghiệp, Tổ an toàn Covid tại doanh nghiệp.

- Đối với người lao động di chuyển bằng xe cá nhân: có bản cam kết với chủ doanh nghiệp đảm bảo tuân theo lộ trình đã đăng ký và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cá nhân theo quy định.

- Đối với người lao động di chuyển bằng phương tiện đưa đón của doanh nghiệp: phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch; đảm bảo điều kiện lưu thông và lộ trình đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; tài xế được xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; người lao động tuân thủ 5K và giãn cách theo quy định.

- Không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác.

- Ứng dụng khoa học công nghệ: Khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động); trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ sau: (1) Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu. Thực hiện quét mã QR khi đến nơi làm việc.

Chi tiết đính kèm Công văn số 3048/BQL-DN ngày 01/10/2021./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42562804