Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Mời tham gia đăng ký hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày 23/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 1905/TB-SKHCN thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp...

Ngày 23/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 1905/TB-SKHCN thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ: Tập trung vào các doanh nghiệp của ngành nghề có đóng góp nhiều cho ngân sách của thành phố (ưu tiên các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp); các doanh nghiệp thuộc các ngành dệt may, da giày, sợi, nhuộm, thương mại - dịch vụ, cao su - nhựa, công nghệ thông tin; các tổ chức thử nghiệm, phòng thử nghiệm của các doanh nghiệp.

Đối tượng đăng ký thực hiện: Các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

Quyền lợi: Đối tượng đăng ký thực hiện sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước không vượt quá 30 triệu đồng/1 doanh nghiệp đối với nội dung tư vấn và không quá 50% tổng kinh phí cho các nội dung còn lại (khảo sát, cập nhật, nâng cao kiên thức,..).

Thông tin liên hệ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Phòng Quản lý Năng suất chất lượng) – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: Số 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

- Website: www.chicuctdc.gov.vnhttps://dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Điện thoại liên hệ: 028.393.2004

Chi tiết theo thông báo số 1905/TB-SKHCN đính kèm.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794365