Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Thông tư số 18/2017/TT-BTC quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Ngày 21/9/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BCT...

Ngày 21/9/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Một số điều khoản của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN được bãi bỏ cụ thể như sau:

  1. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, khoản 2 Điều 21 và Điều 22.

  2. Bãi bỏ Mục 2 Phụ lục III, Phụ lục IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  08 tháng  11 năm 2017

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34652078