Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin về ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021

Nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu "Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mỗi hoạt động của xã hội" tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019...

Nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu "Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mỗi hoạt động của xã hội" tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh gửi các ấn phẩm do Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công thương xây dựng bao gồm: Danh bạ phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng, cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình, cẩm nang tiết kiệm điện trong nhà máy và công sở… đến các doanh nghiệp hoạt động tại khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố biết và triển khai thực hiện.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể tham khảo thêm Bản điện tử ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021 và các standee, poster được đăng tải tại chuyên mục tài liệu trên trang thông tin điện tử https://tietkiemnangluong.com.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
44758748