Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Công văn số 2946/TLĐ - TC...

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Công văn số 2946/TLĐ - TC về việc sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn.

Theo đó, đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn: Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01 năm 2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).

Đồng thời, lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43610103