Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Quy định quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô...

Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cần lưu ý một số nội dung như sau:

1. Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: “Đối với những loại hình kinh doanh vận tải chưa được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được thực hiện theo lộ trình sau đây:

Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn".

2. Theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: “Đối với những loại xe chưa
 được gắn phù hiệu trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc gắn phù hiệu được thực hiện theo lộ trình sau:

Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn”.

3. Theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: “Đối với những loại xe chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước khi Nghị định này có hiệu lực thi việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo lộ trình sau:

Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn”.

4. Trường hợp các đơn vị vận tải và người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn không thực hiện các quy định nêu trên sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

5. Địa chỉ liên hệ:

  • Hướng dẫn về cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, 63 Lý Tự Trọng - phường Bến Nghé - Quận 1; điện thoại: 028.38292184; địa chỉ trang web: http://www.sgtvt.hochiminhcitv.gov.vn.

  • Hướng dẫn về cấp Phù hiệu liên hệ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, 27 Phạm Viết Chánh - phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1; điện thoại: 028.39257959./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36305005