Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố

Thưc hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...

Thưc hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) ban hành Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố.

Mục đích công tác kiểm tra, giám sát nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành các quy định an toàn phòng, chống dịch; Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp từng bước trở lại hoạt động sản xuất trên cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch; Tiếp tục tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp trong KCX, KCN Thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống dịch; Nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhằm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp; đề xuất giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất.

1. Kiểm tra phương án tổ chức sản xuất an toàn:

Đối tượng kiểm tra: Các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất từ sau ngày 30 tháng 9 năm  2021 (doanh nghiệp đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 15 tháng 7 năm 2021); Các doanh nghiệp chuyển đổi phương thức vừa cách ly vừa sản xuất sang phương thức mới sau ngày 30 tháng 9 năm 2021; Các công trình xây dựng hoạt động lại trong KCX, KCN.

Nội dung kiểm tra: Phương án tổ chức sản xuất an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố; Kết quả tự đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế; Danh sách người lao động làm việc theo phương án sản xuất an toàn đã thông báo Ban Quản lý (vắc-xin, F0 khỏi bệnh đã hoàn thành thời gian cách ly, trong vòng 180 ngày tính từ khi khỏi bệnh có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền); Kết quả xét nghiệm của người lao động trước khi vào làm việc; Việc thực hiện quét mã QR (trên điện thoại thông minh hoặc được in trên giấy) của toàn bộ người lao động, người đến liên hệ công tác, giao dịch tại doanh nghiệp; Các quy định về phòng, chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.

Thời gian kiểm tra: Sau khi tiếp nhận thông báo khôi phục hoạt động sản xuất của doanh nghiệp/khôi phục tổ chức thi công, các Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch KCX, KCN Thành phố (Tổ phản ứng nhanh) chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động sản xuất và công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp

2. Kiểm tra thường xuyên:

Đối tượng kiểm tra: Tất cả các doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động trong KCX, KCN (kể cả các công trình xây dựng); Trong đó, tập trung các nhóm doanh nghiệp sau: Các doanh nghiệp sử dụng đông lao động (sử dụng từ 500 lao động trở lên); Các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất từ sau ngày 30 tháng 9 năm  2021 (doanh nghiệp đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 15 tháng 7 năm 2021); Các doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Các doanh nghiệp có sử dụng hệ thống máy lạnh công nghiệp tập trung, môi trường làm việc trong phòng lạnh.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch của doanh nghiệp theo các quy định về an toàn phòng, chống dịch của các cơ quan Trung ương và các Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên các lĩnh vực của Thành phố.

Thời gian kiểm tra: Các Tổ phản ứng nhanh chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX, KCN đảm bảo các doanh nghiệp đang hoạt động đều được kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch.

3. Kiểm tra đột xuất: Bên cạnh việc kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch, Ban Quản lý thực hiện kiểm tra đột xuất khi phát hiện hoặc có thông tin phản ánh doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch từ các nguồn: Cổng thông tin 1022 của Thành phố; Thông tin từ chính quyền địa phương, cơ quan y tế; Thông tin từ các Công ty phát triển hạ tầng; Phản ánh từ người lao động, công đoàn cơ sở và các doanh nghiệp khác trong KCX, KCN; Các nguồn thông tin khác.

Đối tượng kiểm tra: Doanh nghiệp có thông tin phản ánh có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của doanh nghiệp; Việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

Thời gian kiểm tra: Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện hoặc có thông tin phản ánh doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch.

4. Tái kiểm tra đối với các doanh nghiệp có ca nhiễm COVID-19, có vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với các doanh nghiệp có phát sinh ca nhiễm, sau khi xử lý các ca nhiễm theo hướng dẫn của cơ quan y tế, các Tổ phản ứng nhanh chủ động phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra kết quả xử lý và điều kiện tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, dừng hoạt động do không đủ điều kiện, các Tổ phản ứng nhanh chủ động phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra kết quả khắc phục của doanh nghiệp.

5. Về xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch:

Đối với các doanh nghiệp có vi phạm về an toàn phòng, chống dịch; không tuân thủ các yêu cầu của cơ quan thẩm quyền; không thông báo Ban Quản lý trước khi khôi phục hoạt động sản xuất, Ban Quản lý sẽ phối hợp Sở Y tế, chính quyền địa phương kiểm tra, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định; xử lý nghiêm đối với các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định phòng, chống dịch làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ban Quản lý có văn bản yêu cầu tạm ngừng hoạt động đối với các doanh nghiệp vi phạm để doanh nghiệp khắc phục, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch.

6. Yêu cầu đối với các doanh nghiệp được kiểm tra:

Các doanh nghiệp hoạt động trong KCX, KCN tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại doanh nghiệp của Ban Quản lý; Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cung cấp cho Đoàn kiểm tra khi được yêu cầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp lệ của các hồ sơ cung cấp cho Đoàn kiểm tra; Cử nhân sự có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
41906953