Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Thông báo 186/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp đứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2021/TT-BTC (24/6/2022 08:58)

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Tổng Cục Thuế có Thông báo số 186/TB-TCT...Thông báo 169/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh (24/6/2022 08:56)

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng...Hướng dẫn ghi hóa đơn trong một số trường hợp để được giảm thuế Giá trị gia tăng (24/6/2022 08:50)

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP...Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan (28/2/2022 16:50)

Ngày 11 tháng 03 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP...Phần mềm khai báo hải quan miễn phí (15/2/2022 15:52)

Ngày 09 tháng 02 năm 2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 389/TCHQ-GSQL về việc triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí...

Các tin khác:
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư  (8/2/2022)
Chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi Kinh tế - Xã hội  (7/2/2022)
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình  (7/2/2022)
Thông tin về ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021  (4/11/2021)
Đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn  (3/11/2021)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42948577