Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Những điều doanh nghiệp cần biết khi thực hiện Dự án đầu tư

Theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư...

Theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Các hành vi dưới đây sẽ bị xử phạt:

- Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư (Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng);

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   +  Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

   + Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;

   + Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;

   + Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư;

- Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng);

- Không triển khai dự án đầu tư sau 12 (mười hai) tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận (Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng).

Trên thực tế có nhiều chủ đầu tư có dự án hoạt động tại các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư nhưng không gửi văn bản về Ban Quản lý dẫn đến không thực hiện được các thủ tục hành chính liên quan khác. Do đó, các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu chế xuất và công nghiệp thành phố cần rà soát lại thời gian thực hiện dự án trên Giấy chứng nhận đầu tư/Báo cáo thực hiện dự án và kịp thời liên hệ Ban Quản lý để được hướng dẫn thực hiện đúng quy định về hoạt động đầu tư.

Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Quản lý doanh nghiệp – Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh  số điện thoại 028.3823.2576 – email: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36050618