Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019

Ngày 30/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hố Chí Minh có Thông báo số 1660/TB-SKHCN...

Ngày 30/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hố Chí Minh có Thông báo số 1660/TB-SKHCN mời các tổ chức khoa học và công nghệ, Vườn ươm, Hội khoa học kỹ thuật, Hội doanh nghiệp và các đơn vị khác trên địa bản thành phô Hồ Chí Minh đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019”, cụ thể:

1. Nội dung hỗ trợ

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tối đa 30% kinh phí nhưng không quá 15 triệu đồng cho 01 nhiệm vụ tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Các nội dung Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, bao gồm:

  • Tư vấn xây dựng quy trình nghiên cứu, ươm tạo công nghệ hoặc làm chủ công nghệ.

  • Tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN.

2. Điều kiện

Kinh phí hỗ trợ sẽ được cấp cho đơn vị sau khi doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

3. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

  • Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu);

  • Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo

d) Hình thức tiếp nhận hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

e) Biểu mẫu: tham khảo tại đường dẫn https://bit.ly/32Vi1Fe

4. Hồ sơ nghiệm thu

  • Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định sô 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ);

  • Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

  • Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ và Biên bản nghiệm thu thanh lý Hợp đồng.

5. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

  • Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

  • Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn

  • Điện thoại: 028 39326903 — 028 39320122.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37407752