Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, Đội Quản lý thị trường các quận/huyện thực hiện kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa...

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, Đội Quản lý thị trường các quận/huyện thực hiện kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại 10 doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố.

Qua kiểm tra, một số nội dung doanh nghiệp thường vi phạm đó là:

  • Hàng hóa là hóa chất công nghiệp ngoại nhập có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

  • Thiếu hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.

  • Tại địa điểm sản xuất, kinh doanh không treo biển hiệu của doanh nghiệp

Đối với hàng hóa là hóa chất công nghiệp ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa sẽ bị tạm giữ theo quy định.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36018774