Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Hội thảo tập huấn định mức tiêu hao năng lượng

Trong hai ngày 29-30/11/2018, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý Năng lượng) đã tổ chức Chương trình hội thảo tập huấn định mức tiêu hao năng lượng các ngành nhựa, bia – nước giải khát...

Trong hai ngày 29-30/11/2018, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý Năng lượng) đã tổ chức Chương trình hội thảo tập huấn định mức tiêu hao năng lượng các ngành nhựa, bia – nước giải khát, thép và sản xuất giấy nhằm phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong các ngành này trong thực tế.

Các Thông tư này quy định định mức tiêu hao năng lượng cho các cơ sở sản xuất trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 cho từng loại sản phẩm của từng ngành cụ thể. Thông tư quy định “Suất tiêu hao năng lượng” là tổng mức năng lượng tiêu hao để sản xuất một đơn vị khối lượng sản phẩm, và “Định mức tiêu hao năng lượng” là chỉ số suất tiêu hao năng lượng tiên tiến tương ứng cho từng giai đoạn cụ thể. Trên cơ sở đó, Thông tư quy định phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng và quy định định mức tiêu hao năng lượng cụ thể các ngành phải đảm bảo: suất tiêu hao năng lượng không vượt quá định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

Trường hợp suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất đang hoạt động cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng đối với từng giai đoạn thì cơ sở sản xuất có trách nhiệm lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng theo quy định. Bộ Công thương khuyến khích các cơ sở sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tiên tiến và áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng năng lượng (tham khảo thêm tại Phụ lục Thông tư của từng ngành phù hợp với trường hợp sản xuất kinh doanh của các đơn vị)./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36466940