Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Ngày 09/9/2019, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5724/TCHQ-TXNK...

Ngày 09/9/2019, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5724/TCHQ-TXNK về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Theo đó, bổ sung Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (Ngân hàng Nam Á) vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 10/9/2019.

Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

  • Đối với Ngân hàng Nam Á, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT3 LTTDTPortal.asmx

  • Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37415597