Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xử lý xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Ngày 26/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị 08/CT-TTg...

Ngày 26/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị 08/CT-TTg về việc đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương trong việc hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá 2 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất của dự án, hoàn thành trước ngày 31/12/2022; Công bố công khai các cơ sở phát thải không thực hiện cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu khả năng sử dụng bã thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất phân bón, thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2022; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn Nhà nước ngoài đầu tư công ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao vào các công trình do bộ quản lý.

Ngoài ra, trước ngày 30/6/2022, Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành hướng dẫn chôn lấp tro, xỉ, thạch cao trong trường hợp tro, xỉ, thạch cao không thể sử dụng, tái chế;…

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45940087