Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Phổ biến Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH...

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2021.

Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố được biết và thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43236039