Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Phổ biến Nghị định 145/2020/NĐ-CP - Quy định chi biết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP...

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (tải về file 1, file 2, file 3)quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.

Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố được biết và thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45939883