Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg...

Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, mức hỗ trợ học nghề quy định như sau:

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43236071