Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ và phòng ngừa giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận

Thực hiện “Đề án phát triển quan hệ lao động tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2020”...

Thực hiện “Đề án phát triển quan hệ lao động tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ tình hình thực tế giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể tại các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận trong thời gian qua, ngày 21/11/2011 Ủy ban nhân dân Quận 7 và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đã ký kết “Chương trình phối hợp hỗ trợ và phòng ngừa giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận.

Chương trình phối hợp nhằm thực hiện 4 nội dung sau:

  1. Hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp để tránh phát sinh tranh chấp lao động tập thể.

  2. Hỗ trợ phòng ngừa, ngăn chặn sớm không để xảy ra đình công thông qua đối thoại, thương lượng.

  3. Giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục trong Khu chế xuất Tân Thuận.

  4. Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các bên xây dựng quan hệ lao động hài hòa sau khi đình công xảy ra.

Hai bên thống nhất, định kỳ 3 tháng, hằng năm Ủy ban nhân dân Quận 7 và Ban Quản lý có sơ kết, đánh giá tình hình nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong việc giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp lao động tập thể và tăng cường mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân Quận 7 và Ban Quản lý.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34633405