Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Thực hiện Kiểm tra PCCC Quý IV/2017 đối với các doanh nghiệp trong KCX Sài Gòn - Linh Trung, TPHCM

Thực hiện Thông báo số 2898/TB-PCQ.9-KT ngày 17/11/2017 của Phòng Cảnh sát PC&CC quận 9 về việc kiểm tra công tác PCCC định kỳ trên địa bàn quận...

Thực hiện Thông báo số 2898/TB-PCQ.9-KT ngày 17/11/2017 của Phòng Cảnh sát PC&CC quận 9 về việc kiểm tra  công tác PCCC định kỳ trên địa bàn quận,  Phòng Cảnh sát PC&CC quận 9 phối hợp Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Ban quản lý) và Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (Việt Nam) tổ chức kiểm tra về công tác PCCC đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCX Sài Gòn - Linh Trung trên địa bàn quận Thủ Đức, với các nội dung sau:

  1. Hồ sơ quản lý công tác PCCC, phương án chữa cháy cứu hộ cứu nạn.

  2. Kiểm tra việc chấp hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, qui định của pháp luật về điều kiện an toàn PCCC trong sản xuất cụ thể : an toàn hệ thống điện. máy móc thiết bị, hệ thống chống sét, khoảng cách an toàn PCCC, việc bố trí hàng hoá vật tư, điều kiện an toàn về lối thoát nạn

  3. Kiểm tra các biện pháp ngăn chặn nguy cơ cháy lan, cháy lớn như: quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; các biện pháp, giải pháp ngăn cháy.Trang thiết bị PCCC, nguồn nước chữa cháy của cơ sở.

  4. Kiểm tra ý thức chấp hành các qui định phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở và nhân viên; Lực lượng PCCC cơ sở: số lượng người, khả năng tổ chức, tác chiến khi có sự cố của lực lượng chữa cháy cơ sở.

  5. Kiểm tra khả năng hoạt động của các thiết bị, hệ thống PCCC tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, các bình chữa cháy, phương tiện cứu hộ, các thiết bị thông gió, thoát khói.

  6. Kiểm tra công tác lập và thực tập phương án chữa cháy – cứu hộ, công tác tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở.

  7. Kiểm tra hồ sơ mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.

  8. Kiểm tra việc thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC của lãnh đạo, chủ cơ sở, doanh nghiệp.

Thời gian kiểm tra từ ngày 05/12 đến hết ngày 30/12/2017 tại 42 doanh nghiệp và cơ sở đang hoạt động trong KCX Sài Gòn - Linh Trung.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35159441