Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan về Lao động nước ngoài đang làm việc tại các Khu chế xuất – Khu công nghiệp

Ngày 29/3 và 30/3/2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh – Công an Thành phố và Phòng Việc làm – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố phổ biến các quy định pháp luật...

Ngày 29/3 và 30/3/2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh – Công an Thành phố và Phòng Việc làm – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến người lao động nước ngoài đang làm việc tại các Khu chế xuất – Khu công nghiệp nhằm giúp Doanh nghiệp thực thi các nội dung có liên quan đúng quy định.

Nội dung chủ yếu được các Báo cáo viên trình bày tại buổi tập huấn bao gồm:

  • Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của người lao động nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định về khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh;

  • Thông tư 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú người nước ngoài tại Việt Nam;

  • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và các văn bản có liên quan.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35804334