Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH...

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2021.

Theo đó, 13 sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu bao gồm: Phương tiện bảo vệ đầu cho người lao động: Mũ an toàn công nghiệp; Phương tiện bảo vệ mắt, mặt cho người lao động: Kính hàn, mặt nạ hàn, chống vật văng bắn, tia cực tím; Dây đai an toàn và Hệ thống chống rơi ngã cá nhân cho người lao động; Quần áo chống nhiệt và lửa cho người lao động; Pa lăng điện, tời điện…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng ban hành Danh mục gồm 08 sản phẩm, hàng hóa không phải thực hiện việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu. Cụ thể là: Nồi hơi có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar; Bình, bồn, bể, xi téc có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010; Cần trục; Cầu trục và cổng trục; Vận thăng nâng hàng (dạng tời)…

Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
41608467