Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/7/2017, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 491/KH-BQLATTP vể đảm bảo ATTP năm 2017...

Ngày 27/7/2017, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 491/KH-BQLATTP vể đảm bảo ATTP năm 2017, theo kế hoạch này, 04 mục tiêu, 08 giải pháp cụ thể đã được đề ra bao gồm:

Mục tiêu:

Thứ nhất, nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho các đối tượng (gồm người sản xuất, nuôi trồng…người quản lý và người tiêu dùng);

Thứ hai, cải thiện tình trạng đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm;

Thứ ba, ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính;

Thứ tư, phát triển chuỗi thực phẩm an toàn.

Giải pháp:

Một là, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATTP;

Hai là, tăng cường hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm;

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về ATTP;

Bốn là, cải thiện điều kiện ATTP của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm;

Năm là, công tác lấy mẫu giám sát về mối nguy ô nhiễm và chất lượng sản phẩm lưu thông ngoài thị trường;

Sáu là, công tác thanh kiểm tra – chú trọng đến việc tăng cường thanh kiểm tra xuyên suốt từ khâu sản xuất, kinh doanh đến tiêu dùng, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường;

Bảy là, công tác phát triển “chuỗi thực phẩm an toàn” – phối hợp tăng cường công tác truyền thông, xây dựng video clip giới thiệu, quảng bá chuỗi, các ấn phẩm truyền thông về chuỗi, đưa tin các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đạt chuỗi và các điểm kinh doanh sản phẩm đạt chuỗi cung cấp cho người tiêu dùng;

Tám là, nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Thực hiện các giải pháp nêu trên nhằm giúp kiện toàn bộ máy nhà nước về ATTP của Thành phố đạt hiệu quả cao nhất; phối hợp với các tỉnh tạo nguồn cung cấp nguyên liệu nông sản thực phẩm an toàn; bảo đảm công tác phối hợp liên ngành với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố, với cảc Tỉnh, vùng miền để sản phẩm tiêu thụ đảm bảo ATTP; kiểm soát chặt chẽ các công đoạn trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh và cung cấp sản phẩm thực phẩm an toàn và có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33826901