Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tập huấn triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản có liên quan

Nhằm mục đích triển khai hướng dẫn doanh nghiệp Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Nhằm mục đích triển khai hướng dẫn doanh nghiệp Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp như sau:

1. Đối tượng tập huấn:

- Trưởng phòng hành chính/Trưởng phòng nhân sự phụ trách mảng lao động tại doanh nghiệp.

- Mỗi doanh nghiệp cử 01 người tham dự (Đăng ký theo mẫu đính kèm).

2. Nội dung tập huấn:

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Thời gian tập huấn:

 

Thời gian

Khu chế xuất - khu công nghiệp

Địa điểm

Lớp 1

20/4/2021

Tân Thuận, Hiệp Phước,

Bình Chiểu, Cát Lái

Hội trường Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM)

Lớp 2

22/4/2021

Tân Bình, Vĩnh Lộc, Tân Thới Hiệp

Hội trường KCN Vĩnh Lộc

Lớp 3

27/4/2021

Tân Tạo, Lê Minh Xuân, An Hạ, Lê Minh Xuân 3

Hội trường Ban Quản lý

Lớp 4

29/4/2021

Linh Trung, Linh Trung II,  

Tây Bắc Củ Chi, Tân Phú Trung,

Cơ khí ô tô, Đông Nam

Hội trường Ban Quản lý

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN

NGÀY ……./4/2021

Đề nghị Doanh nghiệp đăng ký gửi Phiếu về Ban Quản lý (Phòng Quản lý Lao động) theo đúng thời gian và địa điểm của KCX-KCN (Email: laodong.hepza@tphcm.gov.vn, ĐT: 38.232.575) và chuẩn bị các văn bản pháp luật theo nội dung tập huấn để việc tổ chức lớp đạt kết quả.

Công ty:………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Họ tên người tham dự…………………………………………………………

Chức vụ…………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………..

Email……………………………………………………………………………

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42899409