Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Lao động Lao động

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu chế xuất với UBND huyện Nhà Bè (5/10/2018 13:08)

Ngày 28/9/2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ, phòng ngừa và giải quyết bước đầu các cuộc đình công...


Ngày 28/9/2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân  Huyện Nhà Bè tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ, phòng ngừa và giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Chương trình phối hợp gồm các nội dung như: Hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp để tránh phát sinh tranh chấp lao động tập thể; Hỗ trợ phòng ngừa, ngăn chặn sớm không để xảy ra đình công thông qua đối thoại, thương lượng; Giải quyết đình công không đúng quy trình của pháp luật lao động trong khu công nghiệp; Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các bên xây dựng quan hệ lao động hà hào sau khi đình công xảy ra.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Nghị định số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương(26/9/2018)
Khảo sát về tình hình thực tế sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường tại các Khu lưu trú công nhân và Trường Mầm non(26/9/2018)
Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các Trường mầm non giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất, khu công nghiệp(26/9/2018)
Chiêu sinh lớp “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản” đợt 3 năm 2018(25/9/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42949435