Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Lao động Lao động

Phối hợp xử lý tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – bảo hiểm thất nghiệp của các doanh thuộc khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố (12/4/2018 15:58)

Để kịp thời phối hợp xử lý tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – bảo hiểm thất nghiệp (BHXH – BHYT – BHTN) của các doanh thuộc khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố...


Để kịp thời phối hợp xử lý tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – bảo hiểm thất nghiệp (BHXH – BHYT – BHTN) của các doanh thuộc khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thống nhất như sau:

1. Về phía bảo hiểm xã hội Thành phố:

  • Định kỳ hàng tháng cung cấp danh sách doanh nghiệp thuộc khu chế xuất – khu công nghiệp còn nợ đóng BHXH – BHYT – BHTN từ 02 tháng trở lên (phân theo khu chế xuất – khu công nghiệp và có ghi chú lưu ý đối với các doanh nghiệp có nguy cơ cao).

  • Cung cấp biểu mẫu để Ban Quản lý rà soát, xác nhận doanh nghiệp đã ngưng hoạt động.

  • Phối hợp với Ban Quản lý làm việc với các doanh nghiệp, đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp nợ đóng BHXH – BHYT – BHTN.

  • Cung cấp nội dung tuyên truyền hướng dẫn người lao động truy cập trang web của Bảo hiểm xã hội để tra cứu thông tin quá trình đóng BHXH – BHYT – BHTN.

2. Về phía Ban Quản lý:

  • Có văn bản nhắc nhở doanh nghiệp nợ đóng BHXH – BHYT – BHTN thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH – BHYT – BHTN.

  • Rà soát, xác nhận doanh nghiệp không còn hoạt động theo mẫu của Bảo hiểm xã hội Thành phố.

  • Phối hợp với BHXH mời các doanh nghiệp nợ đóng BHXH – BHYT – BHTN để đôn đốc, nhắc nhở.

3. Về phía Liên đoàn Lao động Thành phố:

Tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH – BHYT – BHTN trong giai đoạn 2018 – 2020.

4. Về phía Công đoàn KCX-CN Thành phố:

  • Thông qua hệ thống Công đoàn cơ sở tuyên truyền hướng dẫn người lao động truy cập trang web của Bảo hiểm xã hội để tra cứu thông tin quá trình đóng BHXH – BHYT – BHTN.

  • Thông qua hệ thống Công đoàn cơ sở phát hiện kịp thời doanh nghiệp nợ BHXH – BHYT – BHTN và thông tin đến Ban Quản lý để có nhắc nhở và xử lý theo quy định.

  • Phối hợp với Ban Quản lý làm việc với các doanh nghiệp, đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp nợ đóng BHXH – BHYT – BHTN.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Quy định về danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng(6/2/2018)
Quy định về danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu(6/2/2018)
Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo(6/2/2018)
Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng(6/2/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42949801