Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Lao động Lao động

Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (28/7/2017 15:16)

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy...


Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy. Nghị định này quy định về bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; nguyên tắc, quan hệ phối hợp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị định quy định về Phạm vi hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, theo đó lực lượng này thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn bao gồm: Sự cố, tai nạn cháy; nổ; sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối; sạt lở đất, đá; tai nạn có người bị mắc kẹt trong nhà, công trình, trên cao, dưới sâu; trong thiết bị, trong hang, hầm, công trình ngầm; tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu; tai nạn đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, bãi tắm; tai nạn tại khu du lịch, khu vui chơi giải trí; tai nạn khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng đã quy định về việc trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời quy định rõ về chế độ, chính sách đối với người tham gia, người được huy động cứu nạn, cứu hộ và đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành khi tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, chế độ về kinh phí để trang bị cho việc cứu hộ cứu nạn cũng đã được Chính phủ quy định cụ thể bao gồm:

1. Kinh phí chi cho công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bao gồm:

   a) Chi đầu tư phát triển gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ bản; chi mua sắm phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ;

   b) Chi sự nghiệp gồm: Chi cho hoạt động và duy trì hoạt động thường xuyên của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ; chi cho đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng cứu nạn, cứu hộ; chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh liên quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ; chi hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cứu nạn, cứu hộ mà bị thiệt hại do các nguyên nhân khách quan; chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cứu nạn, cứu hộ.

2. Cơ quan, tổ chức không thụ hưởng ngân sách nhà nước; hộ gia đình, cá nhân, tổ chức nước ngoài đóng trên lãnh thổ Việt Nam tự bảo đảm kinh phí cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2017; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Bế giảng khóa đào tạo “Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản xuất công nghiệp” đợt 2 (từ 11/7 đến 19/7/2017)(25/7/2017)
Quản lý sử dụng Bộ lọc tự động(25/7/2017)
Quản lý sử dụng phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn(25/7/2017)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy(25/7/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42949394