Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Lao động Lao động

Phổ biến Nghị định 145/2020/NĐ-CP - Quy định chi biết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (18/12/2020 11:21)

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP...


Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (tải về file 1, file 2, file 3)quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.

Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố được biết và thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Quy định về tuổi nghỉ hưu(4/12/2020)
Tập huấn hướng dẫn quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động(16/11/2020)
Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động(19/10/2020)
Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp(19/10/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42899257