Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động...

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Cục Quản lý Môi trường Y tế đã ban hành công văn số 1315/MT-LĐ ngày 12/11/2018 về việc công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường vệ sinh lao động.

Theo đó, tính đến ngày 07/11/2018 đã có 144 đơn vị thực hiện hoàn chỉnh thủ tục công bố theo quy định, gồm 22 đơn vị thuộc trung ương và 122 đơn vị do các Sở Y tế công bố.

Thông tin danh sách của 144 đơn vị theo file đính kèm, được tải từ trang web www.vihema.gov.vn của Cục Quản lý Môi trường Y tế.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36300879