Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Thủ tục hành chính về hoạt động dịch vụ việc làm

Ngày 23/11/2018, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1685/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính...

Ngày 23/11/2018, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1685/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/11/2018.

Theo đó, công bố 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, cụ thể:

  • Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

  • Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

  • Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Ngoài ra, quyết định quy định cụ thể trình tự thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết đối với từng loại thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36300914