Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

TRA CỨU QUÁ TRÌNH THAM GIA BHXH

Theo thông tin từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, khi người sử dụng lao động giữ sổ BHXH...

Theo thông tin từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, khi người sử dụng lao động giữ sổ BHXH đã có tình trạng người lao động không nắm được thông tin về quá trình đóng BHXH, có khi đơn vị trốn đóng, nợ đọng BHXH (trong khi vẫn trích tiền lương đóng BHXH của người lao động) mà người lao động không biết. Một trong những lợi ích được kỳ vọng là giao sổ BHXH cho người lao động để người lao động giám sát được việc đóng tiền BHXH của người sử dụng lao động.

Sau khi thực hiện rà soát và trả sổ BHXH cho người lao động quản lý thì định kỳ hàng năm, cơ quan BHXH sẽ xác nhận thời gian đóng BHXH cho từng người lao động.

Đối với trường hợp đơn vị sử dụng lao động nợ tiền đóng BHXH, BHTN thì in tờ rời sổ BHXH, xác nhận thời gian đến thời điểm đơn vị đã đóng đủ tiền.

Khi đã tự quản lý sổ thì người lao động có trách nhiệm bảo quản sổ, trong quá trình tự giữ sổ BHXH nếu NLĐ làm hư hoặc làm mất sổ thì liên hệ cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH hoặc cơ quan BHXH nơi cư trú để làm thủ tục cấp lại sổ. Trường hợp người lao động đang tham gia BHXH mà nghỉ việc thì đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH để chốt sổ cho người lao động.

Người lao động có thể tự tra cứu quá trình tham gia BHXH tại trang web https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx. Các bước thực hiện như sau:

1. Tỉnh/TP: Chọn tỉnh/thành phố nơi người lao động thường trú hoặc tạm trú.

2. Cơ quan BHXH: Chọn cơ quan BHXH nơi người lao động đăng ký tham gia BHXH

3. CMTND: Nhập số chứng minh nhân dân.

4. Nhập Họ tên.

5. Nhập Số sổ BHXH.

6. Nhập Mã xác thực.

7. Bấm Tra cứu.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35811097