Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Phối hợp thực hiện Đề tài khoa học “Giải pháp giảm thiểu xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh”

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện Đề tài khoa học “Giải pháp giảm thiểu xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh”...

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện Đề tài khoa học “Giải pháp giảm thiểu xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh” theo Quyết định số 1133/QĐ-SKHCN ngày 23/11/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố. Theo đó, để thực hiện Đề tài này, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành tiếp xúc với các nhóm đối tượng là công nhân, cán bộ quản lý Doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở qua các hình thức như trả lời Phiếu khảo sát đối với công nhân và quản lý; Tổ chức phỏng vấn sâu đối với công nhân, người quản lý Doanh nghiệp, đại diện công đoàn cơ sở và Tổ chức thảo luận nhóm đối với nhóm công nhân từ 07 người trở lên.

Theo kế hoạch thực hiện Đề tài, chương trình thu thập số liệu, phỏng vấn sâu và tổ chức thảo luận nhóm sẽ bắt đầu từ ngày 24/5/2018 đến ngày 14/6/2018 với 250 người lao động thuộc Doanh nghiệp Việt Nam và 645 người lao động thuộc Doanh nghiệp nước ngoài tại các KCX, KCN Thành phố. Các nhóm ngành được chọn thực hiện Đề tài bao gồm: May mặc, Da giày, Cơ khí; Điện – Điện tử, Chế biến lương thực Thực phẩm và Cao su nhựa.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ là cơ sở cho những khuyến nghị góp phần cải thiện mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động tại các KCX, KCN hiện nay.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36300843