Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-KTĐ48 ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Khối thi đua 48 về hoặt động Khối thi đua 48 năm 2018...

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-KTĐ48 ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Khối thi đua 48 về hoặt động Khối thi đua 48 năm 2018, Ngày 19 tháng 12 năm 2018 tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP, Khối thi đua 48 phối hợp với Văn phòng Ban Quản lý tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về thách thức của công nghiệp 4.0 đối với Khu chế xuất – Khu công nghiệp cho thể Cán bộ, Công chức, người lao động của các cơ quan Đảng, đoàn thể làm việc tại tòa nhà 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1.

Tại buổi báo cáo Tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ Thành phố đã trình bày một số đặc trưng về công nghiệp 4.0, sự thay đổi cách thức sản xuất, chế tạo; Tốc độ phát triển của những đột phá trong cách mạng công nghiệp, sự Tác động mạnh mẽ và toàn diện đến thế giới đương đại cũng như thách thức đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36466963