Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

TẬP HUẤN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW NGÀY 21/5/2018

Nhằm cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định mới của Đảng và Chính phủ về tiền lương, lao động và quan hệ lao động để hỗ trợ công tác triển khai các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động...

Nhằm cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định mới của Đảng và Chính phủ về tiền lương, lao động và quan hệ lao động để hỗ trợ công tác triển khai các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công, ngày 13–14 tháng 12 năm 2018 tại Nha Trang, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động ban hành năm 2018. Đến dự có lãnh đạo Cục Quan hệ Lao động Tiền lương; các Sở Lao động Thương bình và Xã hội, Liên Đoàn lao Động, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp các Tỉnh từ Đà Nẵng trở vào phía Nam.

Tại hội nghị Ông Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng Cục Quan hệ  lao động tiền lương (Cục QHLĐTL), Ông Nguyễn Xuân Tường - Phó Cục trưởng Cục QHLĐTL đã trình bày một số nội dung mới về chính sách tiền lương năm 2018 và định hướng cải cách theo Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương; giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bộ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động; Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01/8/2018 của Bộ LĐTBvà XH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và giới thiệu về kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ và xây dựng bộ tiêu chí thông tin phục vụ xây dựng bộ chuẩn dữ liệu điện tử của Bộ, ngành./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36768212