Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Giao ban quý 1 và ký kết giao ước thi đua Khối Thi đua 48 (26/4/2018 21:25)

Thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018...


Thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nội dung ký kết thi đua các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố năm 2018 tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 11/4/2018, Hội nghị lần 1 – 2018 của Khối thi đua 48, đại diện 11 đơn vị đã ký giao ước thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; phát động 100% công chức, viên chức và người lao động gương mẫu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tiết kiệm, chống tham nhũng và lãng phí”, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, phương thức làm việc, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn KCX – KCN, thực hiện phong trào “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động của Khối thi đua 48,    các nội dung sinh hoạt chuyên đề của các đơn vị, nhằm trao đổi kinh nghiệm  trong công tác. Ngoài ra tại Hội nghị các đơn vị còn góp ý cho các Dự thảo như: Quy chế hoạt động; Kế hoạch hoạt động và Bảng chấm điểm thi đua năm 2018 của Khối./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Định hướng truyền thông giáo dục sức khỏe Tháng 4 năm 2018 trên địa bàn các khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố(18/4/2018)
Tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan về Lao động nước ngoài đang làm việc tại các Khu chế xuất – Khu công nghiệp(3/4/2018)
Phối hợp xử lý tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – bảo hiểm thất nghiệp của các doanh thuộc khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố(3/4/2018)
Quy định về danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng(6/2/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36300834