Lao động - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Danh sách đơn vị đủ diều kiện quan trắc môi trường lao động (28/7/2017 13:26)

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động...


Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Cục Quản lý môi trường y tế đã công bố danh sách 20 đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động (danh sách đính kèm), gồm 08 đơn vị thuộc trung ương và 12 đơn vị do các Sở Y tế công bố, cập nhật đến ngày 05/7/2017.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện việc quan trắc môi trường lao động tại những đơn vị có đủ điều kiện theo quy định trên.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hội nghị hướng dẫn việc thành lập Tổ truyền thông – Giáo dục sức khỏe tại các doanh nghiệp KCX-KCN trên 500 lao động(20/7/2017)
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động(17/7/2017)
Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/06/2017(17/7/2017)
Khai mạc khóa đào tạo “Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản xuất công nghiệp” đợt 2 (từ 11/7 đến 19/7/2017)(7/7/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34085415