Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (28/7/2017 13:39)

Ngày 13/7/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương...


Ngày 13/7/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2017.

Đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động bao gồm:

  1. Đối tượng kiểm định nhóm A (nhóm A) là nồi hơi nhà máy điện.

  2. Đối tượng kiểm định nhóm B (nhóm B) là nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar, bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng.

  3. Đối tượng kiểm định nhóm C (nhóm C) là hệ thống điều chế, nạp, cấp, bình, bồn, bể chứa sản phẩm dầu khí, khí dầu mỏ (LPG,LNG, CNG), đường ống vận chuyển, phân phối khí dầu mỏ cố định bằng kim loại và đường ống công nghệ trong các công trình dầu khí trên đất liền.

  4. Đối tượng kiểm định nhóm D (nhóm D) là chai chứa LPG.

  5. Đối tượng kiểm định nhóm E (nhóm E) là cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành sử dụng trong khai thác hầm lò.

  6. Đối tượng kiểm định nhóm G (nhóm G) là tời, trục tải mỏ.

  7. Đối tượng kiểm định nhóm H (nhóm H) là thiết bị điện phòng nổ.

  8. Đối tượng kiểm định nhóm I (nhóm I) là máy nổ mìn điện (trừ máy nổ mìn điện phòng nổ).

Theo đó, tổ chức, cá nhân quản lý, sở hữu, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có trách nhiệm như sau:

  • Thực hiện kiểm định tại Tổ chức kiểm định đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Thông tin chi tiết về Tổ chức đủ điều kiện hoạt động kiểm định an toàn lao động được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp công bố.

  • Duy trì các điều kiện để máy, thiết bị vận hành an toàn.

Báo cáo tình hình thực hiện kiểm định về Sở Công Thương nơi lắp đặt máy, thiết bị trước ngày 05 tháng 01 hàng năm theo mẫu tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy(25/7/2017)
Bế giảng khóa đào tạo “Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản xuất công nghiệp” đợt 2 (từ 11/7 đến 19/7/2017)(25/7/2017)
Quản lý sử dụng Bộ lọc tự động(25/7/2017)
Quản lý sử dụng phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn(25/7/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35159038