Lao động - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Quy chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh lao động (8/7/2017 19:40)

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin về một số quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu lực ngày 01/8/2017 về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động...


Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin về một số quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu lực ngày 01/8/2017 về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động như sau:

  • Thông tư số 48/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy. Ký hiệu: QCVN 26:2016/BLĐTBXH.

  • Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn. Ký hiệu: QCVN 27:2016/BLĐTBXH.

  • Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn. Ký hiệu: QCVN 28:2016/BLĐTBXH.

  • Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục. Ký hiệu: QCVN 29:2016/BLĐTBXH.

  • Thông tư số 52/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục. Ký hiệu: QCVN 30:2016/BLĐTBXH.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam(9/6/2017)
Tọa đàm kết nối Doanh nghiệp và các đơn vị đào tạo, tuyển dụng tại KCN Hiệp Phước(2/6/2017)
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 công ty TNHH Tân Thuận(23/5/2017)
V/v đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng thịt heo(12/5/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34085453