Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

V/v điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2017 (26/7/2017 11:32)

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Phương án điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2017...


Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Phương án điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2017; căn cứ Công văn số 18780/SLĐTBXH-VL ngày 16/7/2017 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tra lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) triển khai đến các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp công tác thu thập thông tin về lao động, nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2017 với các nội dung như sau:

  1. Mục đích điều tra: Thu thập thông tin về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp nhằm đánh giá thực trạng tuyển dụng và sử dụng lao động, đánh giá việc gắn kết giữa đào tạo nghề và tình hình sử dụng lao động, phục vụ cho công tác dự báo nhu cầu sử dụng lao động, công tác hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn lực.

  2. Đối tượng điều tra: Các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, có hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 01/01/2016 và đến thời điểm điều tra vẫn còn hoạt động; đồng thời doanh nghiệp phải có từ 10 người lao động trở lên.

  3. Thời gian thực hiện phiếu điều tra: Từ khi doanh nghiệp nhận phiếu điều tra đến hết ngày 11/8/2017.

Đề nghị Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý gặp Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, điện thoại: 38.290.405 (nội bộ: 35) – 38.232.575./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Yêu cầu đối với những người làm việc với cầu trục, cổng trục(25/7/2017)
Danh sách đơn vị đủ diều kiện quan trắc môi trường lao động(21/7/2017)
Hội nghị hướng dẫn việc thành lập Tổ truyền thông – Giáo dục sức khỏe tại các doanh nghiệp KCX-KCN trên 500 lao động(20/7/2017)
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động(17/7/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34632370