Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động là an toàn,vệ sinh viên (10/8/2017 18:52)

Thực hiện Kế hoạch số 917/KH-BQL ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn...


Thực hiện Kế hoạch số 917/KH-BQL ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp;

Căn cứ Công văn số 19822/SLĐTBXH-ATLĐ ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là an toàn vệ sinh viên của doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Ban Quản lý phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động miễn phí, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự:

Người lao động là các an toàn, vệ sinh viên làm việc tại doanh nghiệp (theo quy định tại Điều 74 của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015).

Mỗi doanh nghiệp đăng ký tối đa 03 người tham dự.

2. Thời gian: Từ 8 giờ – 11 giờ 30

  • Lớp 01: Vào ngày 06/9/2017

  • Lớp 02: Vào ngày 13/9/2017

  • Lớp 03: Vào ngày 20/9/2017

  • Lớp 04: Vào ngày 27/9/2017

3. Địa điểm:

Hội trường Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố.

Địa chỉ: Số 35, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1.

4. Nội dung huấn luyện:

  • Những quy định pháp luật mới về an toàn, vệ sinh viên.

  • Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

  • Kỹ năng kiểm tra, giám sát phát hiện nguy cơ rủi ro gây mất an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất (đánh giá rủi ro).

  • Kiểm tra đánh giá kết quả.

5. Kết quả huấn luyện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận Danh sách học viên tham dự.

Để công tác tổ chức được chu đáo, Ban Quản lý đề nghị doanh nghiệp đăng ký thông tin người tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Quản lý Lao động của Ban Quản lý. Địa chỉ: Số 35, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1; email: laodong.hepza@tphcm.gov.vn; điện thoại: 38.232.575 hoặc 38.290.405 (số nội bộ 32, 33, 34) trước ngày 23/8/2017 (thứ Tư)./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động(7/8/2017)
Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng(7/8/2017)
Thực hiện kê khai thông tin cầu lao động đối với Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCX - KCN(2/8/2017)
Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh(31/7/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35399567