Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (20/7/2017 15:06)

Ngày 08/6/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH...


Ngày 08/6/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2017.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có trách nhiệm như sau:

  • Phải kiểm tra thông tin và lựa chọn các Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đủ điều kiện để thực hiện kiểm định; phải kiểm tra thẻ kiểm định viên hoặc chứng chỉ kiểm định viên để đảm bảo kiểm định viên có năng lực phù hợp để thực hiện kiểm định.

Thông tin chi tiết về Tổ chức đủ điều kiện hoạt động kiểm định an toàn lao động; Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bị đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; danh sách kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn lao động (http://antoanlaodong.gov.vn).

  • Phải gửi phiếu khai báo sử dụng và bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy xác nhận khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư  này.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/06/2017(17/7/2017)
Khai mạc khóa đào tạo “Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản xuất công nghiệp” đợt 2 (từ 11/7 đến 19/7/2017)(7/7/2017)
Quy chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh lao động(7/7/2017)
Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam(9/6/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35403461