Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Thực hiện kê khai thông tin cầu lao động đối với Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCX - KCN (9/8/2017 10:20)

Thực hiện các quy định tại Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động...


Thực hiện các quy định tại Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và công văn số 18649/SLĐTBXH-VL ngày 18/7/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện thu thập thông tin cầu lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã hướng dẫn việc kê khai thông tin cầu lao động đối với các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCX-KCN Thành phố thông qua công văn 2451/BQL-LĐ ngày 01/8/2017.

Theo đó, các Doanh nghiệp sẽ rà soát thông tin về: số lượng lao động, trình độ chuyên môn kỹ thuật, số lao động làm việc theo lĩnh vực giáo dục – đào tạo, số lao động làm việc theo nhóm ngành nghề chính, mức tiền lương trả cho người lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động tại Doanh nghiệp, sau đó thực hiện việc kê khai vào “Phiếu ghi chép thông tin về lao động của Doanh nghiệp/Hợp tác xã phi nông nghiệp” do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành để nộp về Ban Quản lý trước ngày 30/8/2017.

Mục đích chính của việc kê khai cầu lao động năm 2017 là nhằm:

  • Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực.

  • Thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực.

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động đảm bảo đúng đối tượng, thông tin thu thập chính xác và đầy đủ làm cơ sở hoạch định các chính sách, giải pháp thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động - việc làm trên địa bàn thành phố.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh(31/7/2017)
Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương(26/7/2017)
Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy(25/7/2017)
Bế giảng khóa đào tạo “Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản xuất công nghiệp” đợt 2 (từ 11/7 đến 19/7/2017)(25/7/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36300814